Tổng hợp tất cả các biển cấm trong luật GTĐB

27-12-2017 15:14:03 | Người đăng: Trần Thắng

Trong luật Giao Thông Đường Bộ nước ta hiện nay, có từ 30 đến 40 các loại biển cấm dành riêng cho từng loại phương tiện và mục đích khác nhau. Người lái xe cần tự trang bị cho mình đầy đủ kiến thức về các loại biển cấm để tránh các trường hợp xấu có thể xảy ra.

Tổng hợp tất cả các biển cấm trong luật GTĐB


26 biển báo cấm

1. Biển 101 : Đường cấm : Đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
2. Biển 102 : Cấm đi ngược chiều : Đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
3. Biến 103a : Cấm ôtô : Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng đi qua, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
4/5. Biển 103b/c : Cấm ôtô rẽ phải/trái : Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng xe rẽ phải/trái, trừ môtô hai bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước.
6. Biển 104 : Cấm môtô : Đường cấm tất cả các loại môtô đi qua, trừ các xe môtô được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
7. Biển 105 : Cấm ôtô và môtô : Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới và môtô đi qua trừ xe gắn máy và các xe ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
8. Biển 106 : Cấm ôtô tải : Để báo đường cấm tất cả các loại ôtô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3,5Tấn đi qua trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
9. Biển 107 : Cấm ôtô tải : Để báo đường cấm tất cả các loại ôtô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3,5Tấn đi qua trừ các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định.
10. Biển 108 : Cấm ôtô kéo moóc : Đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả môtô, máy kéo, ôtô khách kéo theo rơ-moóc đi qua, trừ loại ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên (có kéo theo rơ-moóc) theo luật lệ nhà nước quy định.
11. Biển 109 : Cấm máy kéo : Để báo đường cấm tất cả các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua.
12. Biển 110a : Cấm đi xe đạp : Để báo đường cấm xe đạp đi qua.
13. Biển 110b : Cấm xe đạp thồ : Để báo đường cấm xe đạp thồ đi qua. Biển này không cấm người dắt loại xe này.
14. Biển 111a : Cấm xe gắn máy : Để báo đường cấm xe gắn máy đi qua. Biển không có giá trị đối với xe đạp.
15. Biển 111b : Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lam) : Để báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v...
16. Biển 111c : Cấm xe ba bánh loại có động cơ (xe lôi máy) : Để báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lôi máy v.v...
17. Biển 111d : Cấm xe ba bánh loại không có động cơ : Để báo đường cấm xe ba bánh loại không có động cơ như xích lô, xe lôi, xe đạp v.v...
18. Biển 112 : Cấm người đi bộ : Để báo đường cấm đi bộ qua lại.
19. Biển 113 : Cấm xe người kéo, đẩy : Để báo đường cấm xe người kéo, đẩy đi qua. Biển không có giá trị cấm những xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của người tàn tật.
20. Biển 114 : Cấm xe xúc vật kéo : Để báo đường cấm súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua.
21. Biển 115 : Hạn chế trọng lượng xe : Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ của nhà nước quy định, có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.
22. Biển 116 : Hạn chế trọng lượng trên trục xe : Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ của nhà nước quy định, có trọng lượng toàn bộ (cả xe và hàng) phân bổ trên một trục bất kỳ của xe vượt quá trị số ghi trên biển đi qua.
23. Biển 117 : Hạn chế chiều cao : Cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định có chiều cao (tính đến điểm cao nhất kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua.
24. Biển 118 : Hạn chế chiều ngang : Chi tiết báo hiệu: Cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe ược ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định có chiều ngang (kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển không được đi qua.
25. Biển 119 : Hạn chế chiều dài ôtô : Để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.
26. Biển 120 : Hạn chế chiều dài ôtô kéo moóc : Đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kéo theo moóc kể cả ôtô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên kéo moóc theo luật lệ nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua.
Còn tiếp.....